AKCIA    KVALIFIKAČNÁ KARTA VODIČA   KKV   AKCIA

                                              KKV  kurz - 35 hodinový -  (učebňa Čadca)

                                                              začína po dohode s uchádzačmi (učebňa Turzovka)                                                                            

                                              KKV kurz - 140 hodinový - začína po dohode s uchádzačmi

                                 

 

Prihláška do kurzu KKV (vypísanú prihlášku možno zaslať aj e-mailom

(čoskoro začne vyučovací proces, v prípade záujmu telefónny kontakt  0905 586 676)
 

v prípade otázok ku KKV radi odpovieme na 0905 586 676

 

  • v Autoškole Pavol Neckár funguje školiace stredisko pre získanie kvalifikačnej karty vodiča

 

  • realizujeme kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku

 

  • v rozsahu skupín: C, C+E, D, D+E vrátane ich podskupín v zmysle zákona 280/2006 Z.z.

 

  • realizujeme kurz 35 hodinový, 140 hodinový aj 280 hodinový