AKCIA    KVALIFIKAČNÁ KARTA VODIČA   KKV   AKCIA

 

KKV začínajú kurzy v sobotu :02.11.2019 - 35 hodinový

 

09.11.2019 v sobotu 140 hodinový kurz 

 

 

(čoskoro začne vyučovací proces, v prípade záujmu telefónny kontakt  0905 586 676)
 

v prípade otázok ku KKV radi odpovieme na 0905 586 676

 

  • v Autoškole Pavol Neckár funguje školiace stredisko pre získanie kvalifikačnej karty vodiča

 

  • realizujeme kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku

 

  • v rozsahu skupín: C, C+E,D,D+E vrátane ich podskupín v zmysle zákona 280/2006 Z.z.

 

  • realizujeme kurz 35 hodinový, 140 hodinový aj 280 hodinový